Hajek Photography poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze i o zrušení své registrace.

1. Udělujete tímto souhlas při registraci na stránkách: Hajekphotography.cz (dále jen „Hajekphotography“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
E-mail
Telefon

2. Jméno, příjmení, telefon a e-mail je možné zpracovat na základě:
Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem potvrzení objednávky na těchto stránkách. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jeho zrušení na Vaší žádost.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem stránek

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– tyto údaje sami aktualizovat nebo opravit na svém profilu
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, nebo vlastní vymazání profilu včetně těchto údajů